Language:

Elles Runia, gevestigd aan Heesterpoort 18, 9713KZ te Groningen (hierna genoemd als Ik), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op de registratie van je gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De regels zijn weergegeven in onderstaand privacyreglement.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Er worden persoonsgegevens verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige bijzondere persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of mondeling

Als je het gratis e-boek van mijn website download:
– IP- adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je optimaal te kunnen begeleiden in jouw proces   
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Ik houd papieren dossiers bij en aantekeningen die ik maak bij individuele begeleiding. (Niet online)
– Het versturen van het gratis e-boek op de website

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Het dossier wordt conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging bewaard. Ontvang je het e-boek dan blijven naam, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat typen bewaard tot uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie van de cliënten. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is, zoals controle door de belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
De website www.ellesrunia.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Bij een bezoek aan deze website wordt een tekstbestandje opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Elles Runia maakt geen gebruik van Google analytics. Wel staan er cookies op van Mailchimp (voor het e-boek). Meer informatie over cookies kun je vinden op Your Online Choises. Hier vind je de privacyverklaring van Mailchimp van waaruit ik mijn e-boek verstuur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ik reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Jouw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt. Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik sla de gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie en boekhouding (Naam, adres, telefoonnummer en mailadres) veilig op (niet via internet). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtenafhandeling
Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je je klacht via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. Ik ben aangesloten bij de NIBIG voor de Wkkgz. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Contactgegevens
Elles Runia Heesterpoort 18, 9713KZ te Groningen,www.ellesrunia.nl
Ik ben te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050-3110433

 

top