Language:

Algemene voorwaarden 2018

Indien je een afspraak vergeet of afzegt binnen 48 uur wordt het volledige tarief van het consult in rekening gebracht.

Indien je een EFT training (EFT Introductie, EFT Advanced, EFT Masterclass) afzegt binnen 48 uur voor aanvang van de training, wordt het volledige tarief van de training (175€ per dag) in rekening gebracht.  

 • De paramedisch natuurgeneeskundige therapeut -hierna genoemd:de therapeut- is gehouden te handelen conform de hieronder genoemde regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de natuurgeneeskundige therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, uiterlijk 48 uur voor de afspraak via telefoon (voicemail) of email af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd(het consult) in rekening gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. 
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeut zal in dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in overleg contant of kan overgemaakt worden op bankrekening van Elles Runia te Groningen, binnen 7 dagen na ontvangst van factuur/declaratie onder vermelding van naam en factuurnummer.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de organisatie waar de therapeut bij aangesloten is (NIBIG). Dit is een onafhankelijk klachtenbureau.
top