Language:

Algemene voorwaarden

Indien je een afspraak vergeet, afzegt of verzet binnen 48 uur wordt het volledige tarief van het consult in rekening gebracht.

Indien je een EFT training (EFT Introductie, EFT Advanced, EFT Masterclass) afzegt binnen 48 uur voor aanvang van de training, wordt het volledige tarief van de training (180€ per dag) in rekening gebracht.  

Elles Runia en cliënt zijn gehouden te handelen conform de hieronder genoemde regelgeving.

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan Elles Runia te verstrekken.
 • De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, uiterlijk 48 uur voor de afspraak via telefoon (voicemail) of email af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd (het consult) in rekening gebracht.
 • Elles Runia verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • Elles Runia zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. 
 • Elles Runia mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • Elles Runia is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Elles Runia kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Zij dient de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut, arts of hulpverlener, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in overleg contant of kan overgemaakt worden op bankrekening van Elles Runia te Groningen, binnen 7 dagen na ontvangst van factuur/declaratie onder vermelding van naam en factuurnummer, tenzij anders vermeld op de factuur.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de organisatie waar Elles Runia bij aangesloten is (NIBIG). Dit is een onafhankelijk klachtenbureau.
top